yes, therapy helps!
Ποια είδη πληροφοριών βοηθούν να είναι ένας καλός ηγέτης;

Ποια είδη πληροφοριών βοηθούν να είναι ένας καλός ηγέτης;

Ενδέχεται 27, 2022

Η ικανότητα να οδηγεί είναι ένας πολύτιμος ανταγωνισμός στη σημερινή κοινωνία . Σε έναν κόσμο τόσο ανταγωνιστικό όσο ο δικός μας, είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε και να παρακινήσουμε τους άλλους για την επίτευξη ορισμένων στόχων, να τους δείξουμε ότι οι κοινοί στόχοι είναι συμβατοί με τους δικούς τους και την ανάγκη να τους αποδίδουν και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Από αυτή την άποψη, ένα υψηλό επίπεδο νοημοσύνης φαίνεται να είναι πολύ χρήσιμο για να εκπροσωπήσει το ρόλο του ηγέτη, αφού είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι όσο πιο έξυπνος είναι το άτομο, τόσο πιο αποτελεσματικά παίζει το ρόλο του ηγέτη. Αλλά είναι αυτό πραγματικά έτσι;

Σημαντικές νοημοσύνη στον ηγέτη

Η λογική και τα δεδομένα που προκύπτουν από διάφορες μελέτες υπαγορεύουν ότι η γενική ευφυΐα (που μετράται από το Πνευματικό Πηλίκο) είναι χρήσιμη κατά την καθιέρωση ηγεσίας, δεδομένου ότι ένα υψηλό επίπεδο νοημοσύνης επιτρέπει μια καλύτερη ανάλυση της κατάστασης και την εξέταση εναλλακτικών λύσεων .


Ωστόσο, αυτή η σχέση μεταξύ της νοημοσύνης και της αποτελεσματικής ηγεσίας έχει βρεθεί σε μια συσχέτιση μεταξύ μικρού και μέτριου. Αντίθετα, είναι σχετικά συχνό ότι όσοι θεωρούνται ιδιοφυΐες στον πνευματικό δεν αποδεικνύονται καλοί ηγέτες. Αυτό συμβαίνει επειδή η κατοχή υψηλών πνευματικών ικανοτήτων δεν εγγυάται ότι σε κρίσιμες καταστάσεις κάποιος έχει την ικανότητα να ξεπεράσει και να ξέρει πώς να ηγηθεί της ομάδας.

Στην πραγματικότητα, μερικές φορές μια μεγαλύτερη διανοητική ικανότητα μπορεί να έχει αντιπαραγωγικά αποτελέσματα , δημιουργώντας μια ηγετική θέση αναποτελεσματική που καταλήγει να αγνοείται, στην περίπτωση καταστάσεων στις οποίες ο ηγέτης έχει πολύ μεγαλύτερη ικανότητα από τους υφισταμένους.


Αυτό οφείλεται εν μέρει στην συναισθηματική απόσταση που δημιουργείται από τη διαφορά μεταξύ ικανοτήτων και το γεγονός ότι η νοημοσύνη είναι μια γενική κατασκευή που αναφέρεται σε ένα σύνολο δυνατοτήτων, δεν χρειάζεται να είναι παρόμοια με το σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται για να οδηγήσει . Για παράδειγμα, η κατοχή ενός υψηλού δείκτη νοημοσύνης δεν υποδηλώνει την ικανότητα να παρακινήσει και να γνωρίζει πώς να θεραπεύει τους ανθρώπους υπό την ευθύνη τους. Αυτό που πραγματικά σημαίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ηγεσία είναι η αίσθηση της ικανότητας και της εμπειρίας που έχει ο ηγέτης.

Τύποι ηγεσίας

Οι μελέτες που διεξάγονται από διάφορους συντάκτες φαίνεται να αποδεικνύουν την ύπαρξη διαφορετικών τύπων ηγεσίας στην ίδια ομάδα. Εκτός από αυτούς τους δύο τύπους, ανάλογα με τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, μπορούν να βρεθούν διαφορετικοί τύποι ηγεσίας (ένας από τους πιο σημαντικούς είναι ο μετασχηματισμός).

1. Ο ηγέτης επικεντρώθηκε στο έργο

Ο ηγέτης επικεντρώθηκε στην επίτευξη των στόχων και στην παραγωγή . Πρόκειται για έναν ηγέτη ο οποίος ειδικεύεται στο καθήκον που πρέπει να διεξαχθεί, είναι ένα εξειδικευμένο στοιχείο που είναι επιφορτισμένο με την κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Αν και αυξάνουν την παραγωγικότητα, η αντίληψη των εργαζομένων απέναντί ​​τους είναι συνήθως αρνητική.


Αυτός ο τύπος ηγέτης μπορεί να έχει πολύ υψηλή ακαδημαϊκή και γενική νοημοσύνη και τείνει να είναι κακώς αποδεκτή από τους υφισταμένους, οι οποίοι παρά την αύξηση της παραγωγικότητας μακροπρόθεσμα μπορούν επίσης να αυξήσουν την μη πραγματοποιημένη παραγωγικότητα.

2. Κοινωνικο-συναισθηματικός ηγέτης

Αυτός ο τύπος ηγέτης τείνει να εστιάζει την απόδοσή του στον εργαζόμενο , την επίτευξη διατήρησης ενός σταθερού και λειτουργικού δικτύου εργασίας, την καθιέρωση στρατηγικών συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και τη συμβολή στη μείωση των εντάσεων. Μειώνουν την μη πραγματοποιημένη παραγωγικότητα και τείνουν να έχουν μεγαλύτερη εκτίμηση και πληροφόρηση από άλλους τύπους ηγετών.

Τι κάνει μια ηγεσία αποτελεσματική;

Ο ερευνητής Fred Fiedler επεξεργάστηκε αυτό που είναι γνωστό ως μοντέλο έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το οποίο η αποτελεσματικότητα του ηγέτη καθορίζεται από το στυλ ηγεσίας και τον έλεγχο κατάστασης . Αυτό το τελευταίο στοιχείο εξαρτάται από τη διάρθρωση του έργου, τη δύναμη του ηγέτη και τη σχέση του με τους υφισταμένους, και το τελευταίο είναι το στοιχείο που έχει μεγαλύτερη σημασία όταν πρόκειται να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας.

Οι ηγέτες με επίκεντρο την εργασία είναι πολύ χρήσιμοι σε καταστάσεις όπου ο έλεγχος κατάστασης είναι πολύ χαμηλός ή πολύ υψηλός, ενώ σε ενδιάμεσες καταστάσεις οι κοινωνικά-συναισθηματικοί ηγέτες φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα. Αυτή η διαφοροποίηση δείχνει ότι δεν υπάρχει πιο αποτελεσματική ηγεσία από άλλη, αλλά αυτό Ο τύπος ηγεσίας που υποδεικνύεται θα εξαρτηθεί από τον τύπο των δραστηριοτήτων και των χαρακτηριστικών δραστηριότητας , εταιρεία, στόχος, ηγέτης και προσωπικό.

Η νοημοσύνη εφαρμόστηκε στην αποτελεσματική ηγεσία

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για να θεωρηθεί μια ηγεσία αποτελεσματική, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο τύπος σχέσης που διατηρείται με τους υφισταμένους, καθώς η σχέση ηγέτη-εξαρτώμενου δεν παύει να είναι ένας διαπροσωπικός δεσμός.

Με αυτή την έννοια, η γενική νοημοσύνη δεν είναι τόσο σημαντική όσο μια από τις διάφορες διαφορετικές νοημοσύνη, συναισθηματική νοημοσύνη και διαπροσωπική νοημοσύνη, οι οποίες είναι πολύ καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες της αποτελεσματικής ηγεσίας από το μέτρο της γενικής νοημοσύνης.

Ένας χαρισματικός ηγέτης με υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης θα δείξει μια αξιοσημείωτη ικανότητα επικοινωνίας θετικά επηρεάζοντας τη συναισθηματικότητα του εργαζόμενου. Αυτή η ικανότητα σάς επιτρέπει να συνεργάζεστε με τους υφισταμένους για να βοηθήσετε τους να λαμβάνουν αποφάσεις, να κάνουν τις επιδόσεις κάθε ενός από εμάς και να συμβάλλουν στην ανάγκη αλλαγής στάσεων και πεποιθήσεων βασισμένων στη συναισθηματική ρύθμιση και την ενσυναίσθηση.

Ωστόσο, αν και αυτό το είδος νοημοσύνης είναι θεμελιώδες για την καλή ηγεσία, ο τύπος της νοημοσύνης που προβλέπει καλύτερα την επιτυχία ενός ηγέτη είναι η κοινωνική νοημοσύνη. Αυτός ο τύπος νοημοσύνης αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης, συμμετοχής και διαχείρισης κοινωνικών καταστάσεων, τόσο επίσημων όσο και ανεπίσημων, καθώς και να είναι σε θέση να απεικονίσει και να εμβαθύνει τις προοπτικές των άλλων . Επιτρέπει επίσης την επιρροή άλλων.

Παρά τα παραπάνω, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το επίπεδο της νοημοσύνης, τόσο κοινωνικό όσο και συναισθηματικό, καθώς και γενικό, αποτελεί πλεονέκτημα για την καθιέρωση μιας σαφούς, αποτελεσματικής και αποτελεσματικής ηγεσίας.

Συμπέρασμα

Εν ολίγοις, η νοημοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και τη διατήρηση μιας θετικής και λειτουργικής ηγεσίας. Ιδιαίτερα σχετικές σε αυτή την πτυχή είναι η κοινωνική ή διαπροσωπική νοημοσύνη και η συναισθηματική .

Ωστόσο, η παρουσία υψηλών πνευματικών ικανοτήτων δεν συνεπάγεται καθαυτή καλύτερη ηγεσία, αλλά η αποτελεσματικότητα του ηγέτη θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, προερχόμενους τόσο από τον ηγέτη όσο και από το προσωπικό, τη δραστηριότητα και την κατάσταση, που είναι στην πραγματικότητα καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για την επιτυχία. εμπειρία του ηγέτη στην αντιμετώπιση των διαφορετικών καταστάσεων.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

  • Goleman, D. (2006). Κοινωνική ευφυΐα Η νέα επιστήμη των ανθρώπινων σχέσεων. Συντάκτης Kairos, Μαδρίτη.
  • Riggio, R.E., Murphy, S.E., & Pirozzolo, F.J. (2002). Πολλαπλές νοημοσύνη και ηγεσία. Erlbaum
  • Bass, Bernard Μ. (2008). Το εγχειρίδιο της ηγεσίας (4η έκδοση, Με τη Ruth Bass). Δωρεάν Τύπος
  • Peiró, J.M. (1991). Ψυχολογία του Οργανισμού. Τόμοι 1 και 2. UNED, Μαδρίτη.
  • Palací, F. (2004). Ψυχολογία του Οργανισμού. Εκθεση Pearson Prentice Hall. Μαδρίτη

The Philosophy of Antifa | Philosophy Tube (Ενδέχεται 2022).


Σχετικά Άρθρα