yes, therapy helps!
Οι 5 διαφορές μεταξύ της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας

Οι 5 διαφορές μεταξύ της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας

Ιούνιος 23, 2022

Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα με σχετικά σύντομο ιστορικό σε σχέση με άλλους. Και ακόμη μικρότερη είναι η ιστορία της οποίας ο σημερινός άνθρωπος έχει αληθινή σταθερότητα, χωρίς να γνωρίζει τα περισσότερα από τα γεγονότα που έζησαν οι πρόγονοί μας πριν από την εφεύρεση της γραφής.

Με αυτή την έννοια, διάφοροι κλάδοι της επιστήμης έχουν προσπαθήσει να διερευνήσουν τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν μας να μελετήσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο πολιτισμός και η ανθρωπότητα γενικά έχουν οργανωθεί. Μεταξύ αυτών η ανθρωπολογία και η κοινωνιολογία ξεχωρίζουν, δύο κλάδους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αντικείμενα μελέτης που παρ 'όλα αυτά και λόγω της ομοιότητας των θεμάτων που αγγίζουν συγχέονται συχνά από εκείνους που δεν τους αφιερώνουν.


Σε αυτό το άρθρο σκοπεύουμε να κάνουμε μια σύντομη διάκριση μεταξύ τους, κάνοντας πρώτα μια σύντομη περιγραφή αυτών των κοινωνικών επιστημών και στη συνέχεια εξηγώντας τις διαφορές μεταξύ της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας .

  • Σχετικό άρθρο: "Οι 10 κλάδοι των κοινωνικών επιστημών"

Ο ορισμός αυτών των δύο κοινωνικών επιστημών

Η ανθρωπολογία νοείται ως η πειθαρχία ή κλάδος της επιστήμης αφιερωμένη στην μελέτη του ανθρώπινου όντος στις διάφορες πτυχές του , γενικά με επίκεντρο την εξέλιξη του ανθρώπου μέσα από τις ηλικίες. Η ανθρωπολογία είναι μια ευρεία επιστήμη, η οποία στοχεύει στη μελέτη ανθρώπινων όντων από μια παγκόσμια προοπτική, με τάση στην ποιοτική και περιγραφική ανάλυση,


Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία κλάδων μέσα στην ανθρωπολογία, η οποία βασικά λαμβάνει υπόψη, αφενός, την εξέλιξη του ανθρώπινου όντος από πλευράς ζωικών ειδών και, αφετέρου, την κοινωνικοπολιτισμική ανάπτυξη που έχει πραγματοποιηθεί σε όλη αυτή την εξέλιξη. Έτσι, η ανθρωπολογία μπορεί να αξιολογήσει τόσο τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε μια γλώσσα όσο και τον τρόπο με τον οποίο τα ανθρώπινα όντα έχουν προσαρμοστεί στις αλλαγές της θερμοκρασίας ή πώς έχουν αλλάξει οι παραδόσεις και οι πεποιθήσεις.

Από τους πολλαπλούς κλάδους της ανθρωπολογίας, αυτή που συχνά συγχέεται με άλλους κοινωνικούς κλάδους είναι η κοινωνική ανθρωπολογία . Όσον αφορά αυτό το είδος ανθρωπολογίας, συνήθως δίνει έμφαση στην ανάλυση της εξέλιξης του πολιτισμού, των πεποιθήσεων και των προοπτικών, των εθίμων και των τρόπων δράσης και οργάνωσης.

Από την πλευρά της, η κοινωνιολογία είναι τον κλάδο της επιστήμης που είναι αφιερωμένος στη μελέτη των κοινωνιών , στο μέτρο που αναφέρεται στην μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα μέλη μιας κοινότητας οργανώνονται και δημιουργούν διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης των πόρων και της συνύπαρξής τους, δημιουργώντας κανόνες και τρόπους αλληλοσύνδεσης. Αυτή η ανάλυση των κοινωνιών γίνεται από μια κυρίως κοινωνική άποψη, δηλαδή με επίκεντρο τα διαπροσωπικά ή τα διακοινοτικά στοιχεία. Έχει συνήθως μια πιο ποιοτική προσέγγιση και συνήθως δίνει έμφαση σε περισσότερες επιχειρησιακές πτυχές.


Επίσης μέσα στην κοινωνιολογία μπορεί να τονιστεί η μελέτη που διεξάγεται όχι μόνο σε σχέση με τον τρόπο που οργανώνουν, διαχειρίζονται και συνδέουν τα μέλη μιας κοινωνίας, αλλά και σε σχέση με τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό , έχοντας μια θεωρητική και πρακτική προσέγγιση.

  • Ίσως σας ενδιαφέρει: "Οι 4 κύριοι κλάδοι της ανθρωπολογίας: πώς είναι και τι διερευνούν"

Κυριότερες διαφορές μεταξύ της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς, μπορούμε να δούμε την ύπαρξη μεγάλων ομοιώσεων μεταξύ των δύο κλάδων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διαφοροποίηση μεταξύ της κοινωνιολογίας και ορισμένων μορφών ανθρωπολογίας μπορεί να είναι σύνθετη για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν διακριτικά στοιχεία. Στη συνέχεια, θα επισημάνουμε ορισμένες από τις πιο προφανείς διαφορές.

1. Αντικείμενο μελέτης

Η κύρια διαφορά μεταξύ της ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας είναι περιέργως ένας από τους λόγους που τους προκαλεί σύγχυση. Y είναι ότι και οι δύο κλάδοι έχουν διαφορετικά αντικείμενα μελέτης και ανάλυσης , αν και οι δύο είναι στενά συνδεδεμένες.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παρουσίαση, ο κύριος στόχος της ανθρωπολογίας είναι ο άνθρωπος και στην περίπτωση του πολιτισμού, ο πολιτισμός και η ανάπτυξη της κοινότητας. Όσον αφορά την κοινωνιολογία, τείνει να επικεντρώνεται στη μελέτη των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων, των οργανώσεων που υπάρχουν σε αυτήν και των προβλημάτων που προκύπτουν από τη διαβίωση στην κοινότητα.

Το γεγονός ότι η κοινωνία και ο πολιτισμός συνδέονται στενά και είναι σε μεγάλο βαθμό αδιαίρετα (δεδομένου ότι οι κοινωνικοί κανόνες βασίζονται στις πεποιθήσεις και τις αξίες της κουλτούρας του ανήκειν) κάνει αυτή τη διαφοροποίηση δύσκολη η εκτέλεση σε πρακτικό επίπεδο , κάτι που διευκολύνει τη σύγχυση μεταξύ ανθρώπων που δεν εμπλέκονται σε κανένα από αυτούς τους δύο τομείς.

2. Εξερευνήθηκε το προσωρινό παράθυρο

Η ανθρωπολογία και η κοινωνιολογία μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάλυση της ίδιας χρονικής περιόδου.Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η κοινωνιολογία τείνει να επικεντρώνεται περισσότερο στη μελέτη των ιστορικών σταδίων πιο κοντά στο χρόνο ή ακόμα και σήμερα , ενώ η ανθρωπολογία τείνει να επικεντρώνεται περισσότερο στην ανάλυση της εξέλιξης των κοινωνιών σε όλη την ιστορία.

3. Επίπεδο εθνοκεντρισμού

Μία από τις διαφορές μεταξύ της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας βρίσκεται στα πλαίσια και τις ομάδες που αναλύει ο καθένας. Η εστίαση της ανθρωπολογίας τείνει να είναι ολιστική, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας της σε μια παγκόσμια προοπτική της ανθρωπότητας και συχνά παρατηρώντας πολιτισμούς διαφορετικούς από εκείνους της προέλευσης για να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαφορετικές πολιτισμικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Η κοινωνιολογία, ωστόσο, τείνει να είναι πιο εθνοκεντρική , επικεντρώθηκε γενικά στην κουλτούρα ή τον τύπο της κουλτούρας που αποτελεί μέρος της έρευνας (εστιάζει περισσότερο στο εδώ και τώρα).

4. Επίπεδο εφαρμογής

Μια άλλη από τις πιο διαβόητες διαφορές είναι ότι ενώ η ανθρωπολογία γενικά επιδιώκει τη γνώση για να βελτιώσει την κατανόηση του τι συνέβη και πώς φτάσαμε εκεί που είμαστε, στην περίπτωση της κοινωνιολογίας ο στόχος είναι να αναλύσουμε την υπάρχουσα πραγματικότητα γενικά με σκοπό όχι μόνο την κατανόηση, αλλά και τη δυνατότητα εισαγωγής, πρόβλεψης ή αξιολόγησης της εισαγωγής αλλαγών στο σύστημα.

Με άλλα λόγια, στις δυτικές κοινωνίες, η κοινωνιολογία αποσκοπεί να είναι μια επιστήμη με επίπεδο πρακτικής εφαρμογής μεγαλύτερο από την ανθρωπολογία , η οποία τείνει να είναι περισσότερο θεωρητική-επεξηγηματική.

  • Ίσως σας ενδιαφέρει: "Οι 4 διαφορές μεταξύ Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας"

5. Είδος χρησιμοποιούμενων δεδομένων

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η κοινωνιολογία και η ανθρωπολογία διαφέρουν επίσης στο είδος των δεδομένων που συνήθως χρησιμοποιούν. Η ανθρωπολογία συνήθως εκτελεί μια ανάλυση βασισμένη σε πιο ποιοτικά δεδομένα, με δεδομένα προερχόμενα κυρίως από παρατήρηση και ανάλυση πολιτιστικών προϊόντων ή παρατήρηση.

Με τα μειονεκτήματα, η κοινωνιολογία τείνει να επικεντρώνεται στη λήψη δεδομένων πιο ποσοτικού χαρακτήρα , την έρευνα και τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με λειτουργικά στοιχεία με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και τη σύγκρισή τους με τα προηγούμενα.


Biblical Series I: Introduction to the Idea of God (Ιούνιος 2022).


Σχετικά Άρθρα