yes, therapy helps!
Ranvier οζίδια: τι είναι και πώς εξυπηρετούν τους νευρώνες

Ranvier οζίδια: τι είναι και πώς εξυπηρετούν τους νευρώνες

Νοέμβριος 5, 2023

Οι κόμβοι Ranvier είναι κυτταρικές υποδομές που αποτελούν μέρος του νευρωνικού συστήματος. Μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των ηλεκτρικών σημάτων μεταξύ των νευρώνων, δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος για τη διατήρηση της δραστηριότητας του νευρικού συστήματος.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε ποια είναι τα οζίδια του Ranvier , ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του και ποιες παθολογίες του νευρικού συστήματος έχουν συνδεθεί με αυτές.

  • Σχετικό άρθρο: "Τύποι νευρώνων: χαρακτηριστικά και λειτουργίες"

Ποια είναι τα οζίδια Ranvier;

Τα οζίδια Ranvier ή οι κόμβοι Ranvier είναι μικρά ανοίγματα τα οποία διασκορπίζονται μεταξύ των θηκών μυελίνης που καλύπτουν νευρωνικούς νευράξονες .


Για να το εξηγήσουμε καλύτερα, ας πάμε σε μέρη: μεταξύ άλλων, το νευρικό σύστημα των σπονδυλωτών αποτελείται από μεγάλες αναπαραγωγές νευρώνων που συνδέονται μεταξύ τους. Αυτές οι αναπαραγωγές ονομάζονται "άξονες", προκύπτουν από το σύρμα (σώμα) του νευρώνα και έχουν σχήμα κώνου που εκτείνεται καθώς εκτείνεται μέσω του νευρικού δικτύου.

Με τη σειρά τους, οι άξονες καλύπτονται από ένα παχύ στρώμα λιπαρών ουσιών και πρωτεϊνών που ονομάζεται "μυελίνη". Αυτό το παχύ στρώμα έχει το σχήμα μίας θήκης της οποίας η λειτουργία είναι να διεγείρουν τη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων μεταξύ των νευρώνων . Τι κάνει η μυελίνη είναι η προστασία του νευρικού δικτύου. Χρησιμεύει ως μονωτήρας που επιταχύνει τη μετάδοση των νεύρων μεταξύ των αξόνων.


Αυτά τα λοβό ή τα στρώματα μυελίνης δεν είναι ομοιόμορφα ή τελείως ομαλά, αλλά αποτελούνται από μικρές καθιζήσεις ή αυλάκια διαστρεβλωμένα κατά μήκος του αξόνου, τα οποία ονομάζουμε οζίδια ή κόμβους. Ο πρώτος που περιγράφει τόσο τη μυελίνη όσο και τους κόμβους της ήταν ο Γάλλος παθολόγος και ιστολόγος Louis-Antoine Ranvier το έτος 1878. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μέχρι σήμερα αυτές οι καθιζήσεις είναι γνωστές ως κόμβοι ή κόμβοι Ranvier.

  • Ίσως σας ενδιαφέρει: "Τι είναι οι νευρώνες των νευρώνων;"

Ποιες είναι οι λειτουργίες του;

Οι κόμβοι Ranvier είναι θεμελιώδεις για τη διατήρηση της λειτουργίας των μυελοποιημένων αξόνων. Πρόκειται για οικόπεδα πολύ μικρού μήκους αφήστε την επαφή μεταξύ του αξόνου και του εξωκυτταρικού χώρου , και με αυτό, καθιστούν δυνατή την είσοδο ηλεκτρολυτών νατρίου, καλίου και άλλων χημικών στοιχείων.

Πολύ γενικά, οι κόμβοι Ranvier διευκολύνουν την επέκταση των ηλεκτρικών παρορμήσεων που ονομάζουμε "δυναμικό δράσης" και επιτρέπουμε την ηλεκτρική δραστηριότητα που διέρχεται μέσω των αξόνων να διατηρείται με επαρκή ταχύτητα μέχρι να φτάσει στο σώμα του νευρώνα


Όντας ένα είδος αυλακώσεων που είναι διασκορπισμένες στον άξονα, οι κόμβοι του Ranvier επιτρέπουν στην ηλεκτρική ενέργεια να διέρχεται ως μικρά άλματα μεταξύ κόμβου και κόμβου μέχρι να φτάσει στον νευρωνικό πυρήνα. Αυτή η τελευταία επιταχύνει την ταχύτητα της επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων, δηλαδή της συνάψεως, με την οποία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί όλη η δραστηριότητα που συνδέεται με τον εγκέφαλο.

Άλλα χαρακτηριστικά των κόμβων

Είναι τώρα γνωστό ότι μικρές αλλαγές στη λειτουργία των οζιδίων Ranvier μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες αλλαγές στα δυναμικά δράσης, και με αυτό, στη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος. Το τελευταίο σχετίζεται ιδιαίτερα με τα στοιχεία που απαρτίζουν τους κόμβους.

Οι κόμβοι του Ranvier αποτελούνται από κανάλια που επιτρέπουν τη διέλευση των απαραίτητων ουσιών για τη διατήρηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα του καλίου και του νατρίου. Στα κανάλια αυτά, παρατηρείται η ολική μεταβολή της τάσης στα δυναμικά δράσης της μεμβράνης. Γι 'αυτό είναι οι κόμβοι Ranvier ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές πρωτεϊνικού υλικού .

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής αριθμός καναλιών για την αποφυγή σφαλμάτων στη διάδοση του ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή, είναι απαραίτητη μια σημαντική ποσότητα καναλιών για να εξασφαλιστεί η ταχεία ενεργοποίηση των καναλιών, και με αυτό, τα δυναμικά δράσης.

Ασθένειες και συναφείς ιατρικές παθήσεις

Για να διαμορφωθούν και να λειτουργήσουν σωστά αυτοί οι κόμβοι, πρέπει να γίνει μια σειρά πολύ σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του αξόνου και των κυττάρων που το καλύπτουν.

Η πολυπλοκότητα αυτών των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κόμβων και των περιοχών που τους περιβάλλουν καθιστά δυνατή την ανάπτυξη παθολογιών του νευρικού συστήματος που σχετίζονται με τη λειτουργία των κόμβων και πιο συγκεκριμένα σχετίζεται με τη λειτουργία των καναλιών που επιτρέπουν την είσοδο ουσιών και την ηλεκτρική επικοινωνία.

Μεταξύ άλλων, αυτές οι παθολογίες έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι συμβαίνει μια διαδικασία απομυελίνωσης (η βλάβη που εμφανίζεται στα στρώματα μυελίνης που ευθυγραμμίζουν τους νευράξονες). Η απομυελίνωση προκαλεί την σημαντική τροποποίηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας , μειώνοντας την ταχύτητα της ώθησης και την ανταπόκριση, και σε ορισμένες περιπτώσεις τους προκαλεί να χαθούν ακόμη και. Η συνέπεια είναι μια αποδιοργάνωση του νευρικού συστήματος.

Οι συνθήκες στις οποίες έχει συνδεθεί η λειτουργία των οζιδίων Ranvier είναι πολύ διαφορετικές και εξακολουθούν να υπόκεινται σε μελέτη. Έχουν συσχετιστεί με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, διαφορετικά σύνδρομα επιληψίας και ινομυαλγία, με αυτοάνοσες διαταραχές όπως το σύνδρομο Guillain-Barré.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

  • Arancibia-Carcamo, L. και Attwell, D. (2014). Ο κόμβος του Ranvier στην παθολογία του ΚΝΣ. Acta Neuropathologica, 128 (2): 161-175.

2-Minute Neuroscience: Myelin (Νοέμβριος 2023).


Σχετικά Άρθρα