yes, therapy helps!
Τυπική ηγεσία: χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Τυπική ηγεσία: χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Φεβρουάριος 26, 2024

Μεγάλο μέρος της επιτυχίας ή της έλλειψης σε μια εταιρεία ή ομάδα έχει να κάνει με την ηγεσία. Αυτό το στοιχείο μπορεί να κάνει μια ομάδα ανθρώπων που πριν δεν μπορούσαν να συντονίσουν το έργο τους για να επιτύχουν ένα στόχο, έρχονται να εργαστούν σε σχεδόν πλήρη αρμονία.

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίσημης ηγεσίας , ένα από τα πιο κοινά είδη ηγεσίας.

  • Ίσως σας ενδιαφέρει: "Τύποι ηγεσίας: Οι 5 πιο συνηθισμένες τάξεις ηγέτη"

Ποια είναι η επίσημη ηγεσία;

Η επίσημη ηγεσία βασίζεται σε έναν ηγέτη που έχει επιλεγεί μέσω μιας διαδικασίας όπου είναι σαφές ότι έχει την εξουσία να ασκεί ηγετικές λειτουργίες σε μια ομάδα ανθρώπων . Μπορεί να υπάρχουν ηγέτες σε διαφορετικά πλαίσια, όπως η πολιτική, ο αθλητισμός, οι ακαδημαϊκοί, κ.λπ ...


Οι επίσημοι ηγέτες πρέπει να έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που τους δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν ομάδες, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα με αυτό τον τρόπο.

Για να μπορείτε να θεωρήσετε κάποιον ως επίσημο ηγέτη Είναι μια απαίτηση ότι η ηγεσία σας δεν έχει ληφθεί αυθόρμητα ? Αν ναι, τότε θα είμαστε παρουσία ενός άτυπου ηγέτη, ο οποίος δεν είναι παρά εκείνος ο οποίος διαδραματίζει το ρόλο του ηγέτη μέσα σε μια κοινωνική ομάδα χωρίς καμία διαδικασία που του δίνει τη θέση αυτή.

  • Σχετικό άρθρο: "Χρήσιμα ψυχολογικά κλειδιά για τη βελτίωση της επιχειρηματικής ηγεσίας"

Τα οφέλη αυτού του τύπου ηγεσίας

Αυτή είναι μια σύντομη περίληψη για τα οφέλη που προσφέρει η επίσημη ηγεσία στις εταιρείες και τις ομάδες.


1. Τροφοδοσία που εκχωρείται εξωτερικά

Αυτό καθιστά εύκολο για τον επίσημο ηγέτη να ελέγχει τα μέλη της ομάδας του, από τότε πρέπει να υπακούν όχι επειδή επιθυμούν αναγκαστικά να το κάνουν, αλλά επειδή είναι καθήκον τους κάντε το Αυτό το όφελος είναι κυρίως χρήσιμο όταν τα μέλη της ομάδας εργασίας δεν γνωρίζουν ένα θέμα του οποίου ο φυσικός ηγέτης είναι ειδικός.

2. Βασίζεται σε έναν πρακτικό ηγέτη

Έχοντας κατά νου ότι οι επίσημοι ηγέτες έρχονταν συνήθως στη θέση αυτή χάρη στις γνώσεις τους και όχι στην ικανότητά τους να ευχαριστούν τους ανθρώπους, είναι ευκολότερο να δίνουν τις εντολές και να λαμβάνουν τα μέτρα που θεωρούν απαραίτητα για την καλύτερη απόδοση της ομάδας τους , δεν βλέπουν την κρίση τους πολύ επηρεασμένη από συναισθήματα ή προσωπικές σχέσεις.

3. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

Ομάδες που έχουν την μορφή ενός επίσημου ηγέτη στις τάξεις τους τείνουν να επιτυγχάνουν αρκετά καλό επίπεδο αποτελεσματικότητας, χάρη στο υψηλό επίπεδο ελέγχου που ασκεί ο επίσημος ηγέτης έναντι των υφισταμένων του.


Τα μειονεκτήματά του

Δεν είναι όλες θετικές πτυχές. η επίσημη ηγεσία έχει επίσης αρκετά μειονεκτήματα .

1. Επίπεδο αποθάρρυνσης των εργαζομένων

Γενικά, οι άνθρωποι δεν φαίνονται πολύ παρακινημένοι όταν αναγκάζονται να εκτελέσουν μια δραστηριότητα που δεν τους αρέσουν. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε ομάδες όπου υπάρχει η μορφή του επίσημου ηγέτη.

2. Προβλήματα επικοινωνίας

Η ομιλία στην ίδια γλώσσα δεν εγγυάται μια σαφή κατανόηση . Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν τα πράγματα είναι επίσης σημαντικός. Είναι σύνηθες για τον επίσημο ηγέτη να γνωστοποιήσει τις επιθυμίες του με έναν κάπως ξηρό τρόπο, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει μια σύγκρουση, έτσι ώστε το μήνυμά του να είναι καλά δεκτό.

3. Μεγαλύτερη πιθανότητα εχθρικής θεραπείας

Αν και δεν είναι μια ακριβής επιστήμη, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα τυραννίας σε ομάδες εργασίας βασισμένες στην επίσημη ηγεσία. Μπορεί να οφείλεται σε όποιον ασκεί ως επίσημος ηγέτης, επικεντρώνεται στην εξουσία περισσότερο από τον απολογισμό και χάνει την οπτική του συλλογικού στόχου, περιμένοντας τα μέλη της ομάδας του να του δώσουν φόρο τιμής.

Οι διαφορές με τη φυσική ηγεσία

Ο ανταγωνιστικός όρος της επίσημης ηγεσίας είναι η φυσική ηγεσία. E συμβαίνει όταν ένα υποκείμενο καταφέρνει να ασκήσει τις λειτουργίες του ηγέτη μέσα σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσετε θέση μέσω κάποιας προηγούμενης διαδικασίας και χωρίς την ανάγκη μιας καθιερωμένης αλυσίδας διοίκησης.

Ο φυσικός ηγέτης χρησιμοποιεί την αρετή του για διαπροσωπικές σχέσεις, μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του παίρνει άλλους να τον ακολουθήσουν και να τον λάβουν υπόψη ως αρχή.

Οι φυσικοί ηγέτες τείνουν να είναι πιο εντυπωσιακοί από τους ομολόγους τους, δεδομένου ότι η ομάδα τον ακολουθεί λόγω του χαρισματισμού του και όχι απαραίτητα λόγω της θέσης που κατέχει . Δεδομένου ότι ο ρόλος του φυσικού ηγέτη μπορεί να εκτιμηθεί περισσότερο, δεν χρειάζεται να είναι τόσο αποτελεσματικός όσο ο επίσημος ηγέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές διαφορές στην απόδοση της ομάδας. Στις καλύτερες περιπτώσεις, μπορεί να συμβεί αυτό που ασκεί ως επίσημος ηγέτης και το κάνει ως φυσικό ηγέτη. Αυτό το σενάριο θα ήταν ιδανικό για οποιοδήποτε μέλος μιας ομάδας εργασίας.

Τα χαρακτηριστικά ενός επίσημου ηγέτη

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις τυπικές συμπεριφορές των ηγετών που αγκαλιάζουν την επίσημη ηγεσία.

1. Αναγνώριση του ρόλου σας

Το εγγενές χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει τους επίσημους ηγέτες είναι αυτό ο έλεγχός του πάνω στην ομάδα έχει καθοριστεί εξωτερικά . Με αυτόν τον τρόπο αποτελούν μέρος της ρητής ιεραρχίας του περιβάλλοντος στο οποίο εκτελούν. Είναι σύνηθες για τους επίσημους ηγέτες να φτάσουν στη θέση αυτή με βάση τα ακαδημαϊκά επιτεύγματά τους και την εμπειρία τους.

2. Ελέγξτε την ομάδα

Ο ρόλος του επίσημου ηγέτη φέρνει μαζί του την ευκολία της διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόσωπο που κατέχει τη θέση του ηγέτη μπορεί να δώσει άμεσες εντολές στους υφισταμένους ** χωρίς να χρειάζεται να κερδίσει την αγάπη τους **.

3. Αλυσίδα εντολής

Αυτό σημαίνει ότι για να υπάρχει ο επίσημος ηγέτης πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχική τάξη που να είναι υπεύθυνη για τη διαφοροποίηση των διαφόρων περιοχών στο περιβάλλον.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

  • Nye, J.C. (2011). Οι ιδιότητες του ηγέτη. Βαρκελώνη: Paidós.
  • Schultz, D. Ρ. Schultz, Sydney Ε. (2010). Ψυχολογία και εργασία σήμερα: εισαγωγή στην βιομηχανική και οργανωτική ψυχολογία. Upper Saddle River, N.J .: Αίθουσα Prentice. σ. 171.

Stefan the clown (Φεβρουάριος 2024).


Σχετικά Άρθρα