yes, therapy helps!
Διαφορές ανάμεσα στην ψυχοπάθεια και την κοινωνιοπάθεια

Διαφορές ανάμεσα στην ψυχοπάθεια και την κοινωνιοπάθεια

Μαρτιου 1, 2024

Οι περισσότεροι ειδικοί στους τομείς της ψυχολογίας, ψυχιατρική και η εγκληματολογία συνειδητοποιεί ότι η Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας Είναι μια ετερογενής κατηγορία, αν και το DSM-IV (Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, American Psychiatric Association, 1994) το θεωρεί ως σύνολο με μοναδική ταυτότητα.

Στο βιβλίο του, ο David Lykken (1994) υποστηρίζει ότι τα θέματα που αποτελούν αυτή την ομάδα «χαρακτηρίζονται από μια επίμονη προδιάθεση για αντικοινωνική συμπεριφορά» (σελ.45).

Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, ψυχοπάθεια και κοινωνιοπάθεια

Προκειμένου να καθοριστούν οι διαφορές μεταξύ ψυχοθεραπεία και κοινωνιοπάθεια , θα εξετάσουμε και τις δύο περιπτώσεις. Θα μπορούσε να ειπωθεί, παρά το γεγονός ότι δεν έχει επίσημη αναγνώριση, ότι πρόκειται για δύο από τις τρεις κύριες κατηγορίες στις οποίες διαταράσσεται αυτή η διαταραχή:


Ψυχοπάθεια

Η ψυχοπάθεια εκφράζεται από τις έμφυτες αντικοινωνικές τάσεις που οφείλονται σε βιολογικές, ποσοτικές ή ποιοτικές διαφορές στην εγκεφαλική λειτουργία του πάσχοντος, γεγονός που δυσχεραίνει την κοινωνικοποίηση τους όταν μεγαλώνουν.

  • Για να εμβαθύνουμε την ανάλυση της ψυχοπάθειας, σας προσκαλούμε να διαβάσετε το άρθρο: "Ψυχοπάθεια: τι συμβαίνει στο μυαλό του ψυχοπαθούς;"

Κοινωνιοπάθεια

Πρόκειται για άτομα με φυσιολογική ιδιοσυγκρασία, τα οποία όμως δεν έχουν αποκτήσει τις κοινωνικές ιδιότητες ως συνέπεια της αμέλειας και της ανικανότητας της ανατροφής των βασικών παραγόντων της κοινωνικοποίησης: οι γονείς.


Η ανατροφή των παιδιών είναι καθοριστική στην κοινωνιοπάθεια

Η δυναμική του αμελής εκπαιδευτικό στυλ από την πλευρά των γονέων προκύπτει, στο μέλλον, άγρια ​​παιδιά που δεν μπορούν να κοινωνικοποιηθούν σωστά και που διαπράττουν εγκλήματα. Αν, επιπλέον, οι γονείς των νέων αυτών ανατράφηκαν και υπό ανεύθυνη και αδιάφορη εποπτεία, είναι ανώριμες από αυτή την άποψη, είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να ξέρουν πώς να ισιώσουν τους απογόνους τους, αν τους ανησυχούν ελάχιστα. Ο David Lykken υποδηλώνει ότι οι πρόσφατες πολιτισμικές αλλαγές που συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαλαν στην αυξανόμενη συχνότητα αυτής της ανάρμοστης εκπαίδευσης των παιδιών.

Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας λέει: «οι αντικοινωνικές προσωπικότητες που είναι υπεύθυνες για την πλειοψηφία των εγκλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ψυχοπαθείς. Είναι κοινωνιοπαθείς "(σελ.10). Έτσι, οι κοινωνικοπαθητικές προσωπικότητες είναι πιο πολυάριθμες και αντιπροσωπεύουν ένα μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα λόγω της αύξησης των ποσοστών εγκληματικότητας και βίας. Είναι πολύ παρόντες στη δυτική κοινωνία, και περισσότερο στις πόλεις παρά στους αγροτικούς πληθυσμούς.


Το τυπικό προφίλ του κοινωνοπαθητικού

Η κοινωνιοπάθεια είναι το ευρύτερο υποκείμενο της Αντικοινωνικής Διαταραχής Προσωπικότητας. Σε αυτό συναντάμε άτομα (συνήθως νεαρά αν και αυξάνεται η παρουσία των γυναικών) που δεν συνειδητοποίησαν καλά στην παιδική ηλικία και την εφηβεία. Αυτές οι ελλείψεις στην ηθική και συναισθηματική ανάπτυξη τους είναι η αναγκαία βάση για την εμφάνιση μιας κοινωνικοπάθειας.

«Οι κοινωνιοπαθείς (...) έχουν παρορμητικά χαρακτηριστικά ή συνήθειες που μπορούν να αποδοθούν σε μια αποκλίνουσα μάθηση που αλληλεπιδρά, ίσως, με γενετικές τάσεις που είναι επίσης αποκλίνουσες» (σελ.47).

Αυτό δεν πρέπει να μας παραπλανήσει, καθώς η ιδιοσυγκρασία ενός κοινωνοπαθητικού είναι συχνά φυσιολογική παρά την αμηχανία του πατέρα. ενώ άλλοι μπορεί να είναι νευρικοί ή σταθεροί ερευνητές ερεθισμάτων. Η πλειονότητα του πληθυσμού των φυλακών ικανοποιεί τα διαγνωστικά κριτήρια της Αντικοινωνικής Διαταραχής Προσωπικότητας που προσδιορίζουν περισσότερους από τους μισούς άντρες που θεωρούμε «κοινούς εγκληματίες».

Συνοπτικά, ο κοινωνικοπαθητικός είναι το προϊόν μιας αμέλειας εκπαίδευσης και χωρίς πειθαρχία . Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί ότι η ύπαρξη κακής εκπαίδευσης δεν είναι ο μόνος παράγοντας που εξηγεί την κοινωνιοπάθεια. Δεν είναι ασυνήθιστο να συναντάμε ανθρώπους που, παρά τις πολλές δυσκολίες που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, κατάφεραν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο και να είναι άτομα με τα οποία μπορούμε να συσχετίσουμε με την ολική κανονικότητα.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

  • Lykken, D. (1994). Αντικοινωνικές προσωπικότητες. Βαρκελώνη: Herder.
  • Pozueco, J. Μ. (2010). Ολοκληρωμένοι ψυχοπαθείς: Ψυχολογικό προφίλ και προσωπικότητα. Μαδρίτη: Νομική Ψυχολογία της EOS.
  • Werlinder, Η. (1978). Ψυχοπάθεια: Μια ιστορία των εννοιών. Ανάλυση της προέλευσης και ανάπτυξης μιας οικογένειας εννοιών στην ψυχοπαθολογία. Uppsla, Stockolm: Almqvist & Wiskell International.

✅ Ψυχοπάθεια vs. κοινωνιοπάθεια: Ξέρετε τη διαφορά; (Μαρτιου 2024).


Σχετικά Άρθρα